Phê duyệt Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”

Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký phê duyệt Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” đến năm 2020 với kinh phí hơn 54 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng mà dự án hướng tới là 53 dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó ưu tiên các dân tộc có số dân dưới 10.000 người, dưới 5.000 người ở các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, An Giang, Sóc Trăng.

Phe duyet Du an “Gan ket phat trien kinh te va bao ton, phat trien van hoa cac dan toc thieu so” hinh anh 1
Thời gian thực hiện dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2016 đến 2018; giai đoạn 2 từ năm 2019 đến 2020.

Dự kiến sau khi kết thúc, dự án xây dựng được 15 mô hình phát triển kinh gắn với phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát triển 20 nghề thủ công truyền thống; bảo tồn và phát triển 20 lễ hội, 15 trò chơi dân gian, 30 đội văn nghệ, 10 nhà trưng bày tạo sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; xây dựng mới 200-500 sản phẩm du lịch văn hóa; tổ chức 20 lớp tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ du lịch cho đồng bào DTTS; mở 5 tour, tuyến du lịch; tổ chức 5 sự kiện văn hóa, ước tính thu hút 5.000-100.0000 lượt khách du lịch/điểm/năm. Nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người từ 1,5-4,5 triệu đồng/tháng. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư nâng cấp…

Thu hút 20-100 doanh nghiệp lữ hành du lịch tham gia vào xây dựng các mô hình phát triển du lịch bền vững vùng DTTS; tăng cường hỗ trợ vốn đầu tư từ Nhà nước, thu hút xã hội hóa nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS gắn với phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán của người dân được bảo tồn và phát huy; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao của đồng bào ngày càng đa dạng và phong phú; vai trò chủ thể văn hóa và đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; văn hóa truyền thống của các dân tộc được giới thiệu, quảng bá trong và ngoài nước...

Các công trình kiến trúc nghệ thuật, di tích của đồng bào các DTTS được bảo tồn, trùng tu, tôn tạo thường xuyên, trở thành những điểm tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa hấp dẫn của nhân dân địa phương và khách du lịch. Nhiều giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS được tôn vinh trở thành những di sản văn hóa đặc sắc, là niềm tự hào của dân tộc, từ đó người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Dự án cũng chú trọng việc đẩy mạnh và tăng cường xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS gắn với phát triển du lịch để đáp ứng nhu cầu tham gia, thưởng thức các giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS và du khách. Việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS ngày càng chặt chẽ và hiệu quả...
 
Theo chinhphu.vn 
 

Tin liên quan

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết để giữ gìn bản sắc dân tộc

Tiếng nói, chữ viết là hồn cốt của mỗi tộc người. Nhưng trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đã quên tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số là việc quan trọng, góp phần gìn giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi tộc người.



Đề xuất