Phê duyệt danh mục Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Dự án gồm các hợp phần: A- Tăng cường năng lực thể chế phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh tham gia Dự án, các nhân tố và mạng lưới trong chuỗi giá trị (bao gồm cả ngân hàng); B- Hỗ trợ phát triển lúa gạo bền vững; C- Phát triển cà phê bền vững; D- Quản lý dự án. 

Thu hoạch lúa đông xuân ở Kiên Giang. Ảnh: Lê Sen

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản Dự án. Dự án được thực hiện trên địa bàn 13 tỉnh gồm: 5 tỉnh vùng Tây Nguyên là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng; 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long là An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang. 7 tỉnh lựa chọn thí điểm tái cơ cấu (hợp phần A) là: Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Đồng Tháp, Lâm Đồng. 

Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 với tổng kinh phí 301 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 250 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 12,3 triệu USD, vốn đóng góp của tư nhân là 38,7 triệu USD./. 

Cà phê- cây xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Đặng Tuấn- TTXVN

 


Đề xuất