Phát triển thủy sản theo hướng bảo vệ môi trường sinh thái

Tàu cá được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67/NĐ-CP ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN

Mục tiêu tỉnh Khánh Hòa đặt ra là đến năm 2035, tỷ trọng thủy sản chiếm khoảng 62% - 63% cơ cấu toàn ngành nông nghiệp, đạt tổng giá trị sản xuất thủy sản khoảng 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và tăng lên 13.000 tỷ đồng vào năm 2035.

Với định hướng trên, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện tăng dần số tàu cá đánh bắt xa bờ từ 1.365 chiếc hiện nay lên hơn 1.780 chiếc vào năm 2025 và khoảng 2.120 chiếc vào năm 2035.

Đối với nuôi trồng thủy sản, Khánh Hòa giảm diện tích để phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản, phát triển nuôi biển, đặc biệt là nuôi công nghệ cao và nuôi biển hở để sản lượng nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn này vẫn tăng. Theo đó từ nay đến năm 2020, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh giảm còn khoảng 3.575 ha (giảm 7,3%/năm), tiếp tục giảm còn khoảng 3.457 ha vào năm 2025 và còn 2.742 ha vào năm 2035.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa chú trọng công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, xây dựng triển khai thực hiện một số chương trình thả giống ra các vùng nước tự nhiên đối với một số đối tượng thủy sản có nguy cơ cạn kiệt tại các vịnh: Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh, đầm Nha Phu, đầm Thủy Triều.

Đồng thời, Khánh Hòa sẽ xây dựng một số khu bảo tồn biển, đảo tại Nam Yết (huyện Trường Sa), đảo Bình Ba (thành phố Cam Ranh), Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào (huyện Vạn Ninh), đầm Nha Phu (thị xã Ninh Hòa), đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm); khôi phục và bảo vệ môi trường sống các loài thủy sản tại vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Tiên Minh 


Đề xuất