Phát triển sản phẩm du lịch Tây Bắc mang tính liên kết vùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Hội nghị quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc năm 2017 do Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì không chỉ quảng bá du lịch cho tỉnh Lào Cai mà còn quảng bá cho cả các địa phương khác trong khu vực. Do đó, cần có sự liên kết giữa các địa phương trong các khâu từ quảng bá, quy hoạch, đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch mang tính liên kết vùng để du lịch Tây Bắc ngày càng khởi sắc. Ban Chỉ đạo Tây Bắc mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan vào cuộc, ủng hộ du lịch Tây Bắc, góp phần thúc đẩy quảng bá, phát triển du lịch.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Hội nghị quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc năm 2017 không chỉ quảng bá du lịch cho tỉnh Lào Cai mà còn quảng bá cho cả các địa phương khác trong khu vực. Ảnh minh họa: baotintuc.vn

Du lịch Tây Bắc có nhiều tiềm năng với nhiều loại hình du lịch khác nhau như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch mạo hiểm… Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên du lịch tại các tỉnh ở khu vực này chưa phát triển như mong muốn. Công tác quảng bá, xúc tiến còn hạn chế, chất lượng dịch vụ còn yếu kém, chưa đáp ứng nhu cầu một số điểm đến, chưa có hệ thống giao thông thuận lợi, dẫn đến khó thu hút khách và kết hợp với những điểm đến khác…

Vì vậy, việc quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc là một nhiệm vụ cần thiết nhằm tạo sự liên kết phát triển sản phẩm du lịch trong vùng. Trong đó, việc đề ra giải pháp, cơ chế chính sách, nguồn lực thúc đẩy hoạt động quảng bá phát triển du lịch theo hướng liên kết phát triển du lịch trong nước và quốc tế là hết sức cần thiết. Hoạt động xây dựng, phát triển một số sản phẩm du lịch mới đặc sắc của vùng Tây Bắc, kết nối tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm sẵn có của các tỉnh trong vùng với nhau sẽ hình thành các sản phẩm du lịch có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Lào Cai ấn định thời gian tổ chức Hội nghị khoảng tháng 12/2017 vào dịp Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức.
 
Cao Hương

Đề xuất