Phát triển mạnh đàn bò thịt ở xã Nhơn Tân

Mô hình hộ gia đình chăn nuôi bò thịt đang
phát triển mạnh ở xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn (Bình Định).
 
Hiện nay, hầu hết các hộ nông dân ở xã Nhơn Tân đều nuôi bò thịt với số lượng hàng chục con mỗi hộ. Để khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có của xã, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nông dân như: cung cấp con giống chất lượng cao; cung cấp phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi; phát triển mô hình liên kết giữa người chăn nuôi và doanh nghiệp…

Bò được các hộ gia đình chăn thả tập trung theo vùng.

Sau mỗi ngày chăn thả, bò lại được lùa về chuồng theo từng đàn.

Ông Lê Văn Thân, một nông dân đã nuôi bò nhiều năm cho biết: “Gia đình tôi chăn nuôi hơn 50 con bò. Mỗi năm thu lãi từ 60 – 80 triệu đồng. Trong hai tháng, gia đình tôi cũng thu hơn 5 triệu đồng nhờ bán phân bò cho một công ty trồng cà phê”.

Ông Lê Văn Thân - một trong những người có kinh nghiệm
chăn nuôi bò thịt nhiểu năm ở xã Nhơn Tây.


Đề xuất