Phát triển hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh, thiếu niên ở Bạc Liêu

Theo đó, năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 70% thanh niên vùng thành thị và 60% thanh niên vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức tại các loại hình thư viện; thu hút 80% thanh niên thành thị và 60% thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các thiết chế văn hóa – thể thao; 50% hộ gia đình trong độ tuổi thanh niên tại khu vực thành thị, 70% ở khu vực nông thôn đạt chuẩn gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh tại nơi cư trú.

Học sinh hào hứng tham quan Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của
Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu 40% số ấp, khóm, xã, phường… có nhà văn hóa tự chủ chương trình hoạt động do chủ thể văn hóa thanh niên tự thực hiện; 60% cán bộ làm công tác văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số đã qua bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn của ngành; 50% nhà văn hóa – thể thao tại khu vực thành thị và 50% ở khu vực nông thôn thường xuyên có các chương trình mỹ thuật, nhiếp ảnh cho thanh niên…

Tỉnh phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trong độ tuổi thanh niên thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất; 100% cơ sở giáo dục đào tạo có Câu lạc bộ các môn thể thao dành cho thanh niên; 100% các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức huấn luyện thể lực theo quy định; tăng 15% tỷ lệ vận động viên ở môn thi đấu đối kháng có huy chương tại đấu trường khu vực và quốc tế…

Theo bà Lâm Thị Sang, để thực hiện các mục tiêu trên, Bạc Liêu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên; huy động sự tham gia hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ Bế mạc Tuần Văn hóa -
Du lịch Bạc Liêu 2019. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Tỉnh cũng xây dựng thói quen, trách nhiệm xã hội của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong thanh niên.

Đồng thời, Bạc Liêu hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa tham gia phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, cũng như chú trọng sự tham gia của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, tỉnh cũng kiện toàn các thiết chế hiện có để đảm bảo hoạt động hiệu quả; tổ chức nghiên cứu, nhân rộng các mô hình thiết chế văn hóa - thể thao phù hợp với nhu cầu của thanh niên; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa - thể thao trong các đề án, dự án triển khai tại địa phương…

Nhật Bình

Đề xuất