Phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên nòng cốt trong đồng bào dân tộc Khmer

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều chính sách, chương trình, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, do đó nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Đồng Nai đã thoát nghèo. 
Ảnh minh họa: Học sinh lớp 12 Trường Dân tộc nội trú Vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) trong giờ học nhóm. Ảnh: An Hiếu -TTXVN

Báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai về tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Đồng Nai cho thấy, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở vùng đồng bào dân tộc Khmer đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm. 

Hiện trên địa bàn Đồng Nai hiện có 223 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 5 vị là đồng bào dân tộc Khmer. Người có uy tín trong đồng bào Khmer đã phát huy vai trò trong việc tham gia vận động, triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào Khmer và là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc Khmer. 

Các cấp ủy đảng của Đồng Nai đã bồi dưỡng và đã kết nạp được 28 đảng viên là người dân tộc Khmer. Tính đến tháng 6/2017 trên địa bàn Đồng Nai có 1.211 được kết nạp vào các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương; có 3.461 con em đồng bào dân tộc Khmer trong và ngoài tỉnh đang làm công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai. 100% số công nhân này đã tham gia vào tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp. 

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đồng Nai, đa số đảng viên, đoàn viên, hội viên dân tộc Khmer trên địa bàn đã phát huy vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách và chấp hành tốt pháp luật ở địa phương. 

Thời gian tới, Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc Khmer; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc Khmer. 
Sỹ Tuyên 

Đề xuất