Phát triển Cồn Nổi thành điểm du lịch nghỉ dưỡng của Ninh Bình

Theo quy hoạch, Cồn Nổi sẽ được xây dựng thành một khu du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng có tầm cỡ, tổng hợp tất cả các loại hình du lịch mà đặc trưng cơ bản là lịch sử, văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
 
Cồn Nổi nhìn từ xa. 

 Chòi canh ngao của người dân địa phương ở Cồn Nổi. 

 Khách du lịch đến tham quan Cồn Nổi. 

 Chòi canh ngao của người dân địa phương ở Cồn Nổi. 

 

 

Đề xuất