Phát huy sức trẻ xây dựng đất nước

Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng 

Theo Báo cáo kết quả điều tra ý kiến của các đối tượng thanh niên với Đại hội Đảng các cấp của Viện nghiên cứu Thanh niên (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tại một số địa bàn trên 3 miền trong cả nước, đại đa số thanh niên (98,5%) quan tâm ở các mức độ khác nhau tới sự kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, những con số điều tra, thống kê trên cho thấy thanh niên, giới trẻ Việt Nam thường xuyên quan tâm sâu sắc đến tình hình chính trị của đất nước nói chung và Đại hội Đảng toàn quốc nói riêng. ​Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ cả nước. Ảnh: Đắc Giang - TTXVN phát

Bạn Lê Đại Dương, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: "Giới trẻ rất quan tâm đến Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt thông qua các buổi góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII. Đoàn viên, thanh niên rất quan tâm tới việc đổi mới giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong quá trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến mong muốn cần phải có sự đầu tư cho công tác hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên". 

Bạn Lê Đại Dương cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có những nội dung liên quan trực tiếp đến đoàn viên thanh niên như đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... Những định hướng, chính sách này sẽ tác động sâu rộng và trực tiếp đến đối tượng đoàn viên, thanh niên cũng như đối với hoạt động, công tác Đoàn. Theo đó, đoàn viên, thanh niên sẽ được hưởng nhiều chính sách và quan tâm của nhà nước và được tạo lập môi trường học tập, rèn luyện tốt hơn để phát triển toàn diện hơn

Những mong muốn tâm huyết 

Cũng theo Báo cáo kết quả điều tra ý kiến của các đối tượng thanh niên với Đại hội Đảng các cấp của Viện nghiên cứu Thanh niên, những vấn đề thanh niên quan tâm nhất tại Đại hội Đảng bộ các cấp là: Việc hoạch định phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ trong Đảng; về lao động, việc làm của thanh niên; vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, Đảng viên; về đổi mới công tác lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của Đảng... 

Tuổi trẻ bày tỏ mong muốn Đại hội Đảng lần này tiếp tục quan tâm, có chính sách mở rộng hình thức và tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề; có chính sách khuyến khích tài năng trẻ; chính sách đối với tri thức trẻ tình nguyện làm việc tại vùng sâu, khó khăn; chính sách nâng cao đời sống tinh thần, điều kiện hoạt động, giải trí cho thanh niên nông thôn, miền núi; chính sách việc làm cho thanh niên... 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Trong thời gian trước Đại hội, nhằm tăng cường sự quan tâm, tham gia đóng góp vào các vấn đề quan trọng của đất nước, các cấp bộ Đoàn đã triển khai việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng ở cơ sở một cách hiệu quả. Qua đó, đoàn viên, thanh niên cả nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Những ý kiến đóng góp tâm huyết đã được gửi đến các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước với mong muốn Đại hội Đảng sắp tới sẽ đưa ra những đường lối, chủ trương đúng đắn nhất cho sự phát triển của đất nước. 

Là một Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn Đảng, Nhà nước có Chương trình quốc gia về khởi nghiệp, trong đó có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nhân trẻ khởi nghiệp và đầu tư xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Nội dung này cần được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nếu không có những chính sách cụ thể thì mong muốn có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong 10 năm tới của chúng ta sẽ khó hoàn thành. 

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cần có chính sách đào tạo nghề và hỗ trợ cho thanh niên nông thôn lập nghiệp, nhất là việc tiếp cận với khoa học công nghệ và nguồn vốn vay ưu đãi, được tạo điều kiện tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời cần bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý hợp tác xã kiểu mới; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tăng cường vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp. 

Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, phát triển nguồn nhân lực phải được xác định là một mục tiêu trọng tâm của nước ta trong thời gian tới. Phát triển nguồn nhân lực không chỉ có đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, mà còn bao gồm chính sách thu hút và sử dụng nhân lực hợp lý, hiệu quả. Chính sách đào tạo có tốt nhưng nếu chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực không hợp lý thì cũng là tiền đề dẫn đến tình trạng "chảy máu chất xám". Sử dụng nguồn nhân lực không hợp lý sẽ không phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ của người lao động. Nên chính sách phát triển nguồn nhân lực phải đồng bộ, toàn diện, phối hợp chặt chẽ với các chính sách giáo dục, đào tạo, chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực. 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ. Quy trình, chất lượng đào tạo như nào thì sẽ ra sản phẩm đào tạo như thế. Trọng tâm của đổi mới giáo dục đào tạo là đổi mới cách thức giảng dạy, nội dung giáo trình để quá trình, kết quả đào tạo tốt hơn. 

Đối với hoạt động, công tác của Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bồi đắp lý tưởng sống cho thanh niên, đặc biệt trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng. Định hướng chính của Trung ương Đoàn dựa vào thế mạnh là các phong trào của Đoàn. Xây dựng phong trào tốt, hoạt động thiết thực sẽ giúp thanh niên hình thành, phát triển lý tưởng sống tốt hơn, từ đó có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
 


Đề xuất