Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan tham mưu cấp chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Tô Huy Rứa trao Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Năm 2015, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong bối cảnh đó, Ban Tổ chức Trung ương đã xác định trọng tâm công tác là: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình và chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu chuẩn bị Đại hội XII của Đảng; đồng thời tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, có chất lượng các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) và các nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã nêu cao tinh thần chủ động, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn, quan trọng, cấp bách.
 
Nổi bật, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn bị tốt về nội dung, nhân sự và các công tác khác phục vụ Đại hội XII của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến chung trong công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2015 và tất cả các đề tài, đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, cũng như các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
 
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương là: Tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Đại hội XII của Đảng; tập trung tham mưu, phối hợp triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và xây dựng chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ; nghiên cứu bổ sung, sửa đổi một số quy định về công tác cán bộ; tham mưu phân công, bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng cơ quan Ban Tổ chức Trung ương vững mạnh…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai một cách khoa học, kịp thời, đồng bộ và bài bản các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Hầu hết các hội nghị Trung ương, từ lần thứ nhất đến lần thứ 14, Ban Tổ chức Trung ương đều có các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, nhưng trước đó là quá trình hướng dẫn và phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng tổng kết, nghiên cứu, trình Bộ Chính trị. Trong các đề án và nhiệm vụ triển khai, có nhiều việc hết sức cấp thiết và quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng cả trước mắt và lâu dài; có những việc mới và khó, lần đầu tiên làm như: Tham mưu xây dựng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với 4 nhóm giải pháp; việc xây dựng Quy chế bầu cử trong Đảng; công tác đổi mới quy hoạch cán bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực tham gia vào hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng…
 
Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý, đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển với quy mô ngày càng lớn, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những mặt trái của cơ chế thị trường chưa thể lường hết được, trong khi tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá, đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, nham hiểm, nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Tình hình đó đặt ra yêu cầu và đòi hỏi rất cao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ, công chức, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và nhiệm kỳ tới, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cần phát huy hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của một cơ quan tham mưu cấp chiến lược. Mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phải thật sự có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, kiến thức chuyên môn sâu, tầm nhìn rộng, năng lực hiểu biết, trung thực, công tâm, khách quan, liêm khiết, chống bè phái, lợi ích nhóm. Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của một cơ quan chuyên trách về công tác tổ chức xây dựng Đảng./.

Đề xuất