Phát hiện vật chất nano carbon mới

Theo báo chí được phương, một nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Thí nghiệm Khoa học Nano của Đại học Thiên chúa “Mẹ và Cô giáo” (PUCMM) PUCMM đã thực hiện khám phá khoa học này.

Kết quả chi tiết công trình nghiên cứu được đăng tải trên tạp trí khoa học uy tín “Carbon”, trong đó các nhà nghiên cứu khẳng định Diamano có thể đưa được vào cơ thể người phục vụ một số liệu trình điều trị y khoa. Cũng theo tạp chí trên, Diamano sở hữu một số đặc tính mà Graphene – loại vật chất nano của carbon phổ biến nhất thế giới hiện tại – không có. Vì vậy, vật chất mới này được đánh giá là mở ra một tiềm năng công nghệ lớn cho các ngành y học nano, điện tử nano và máy tính lượng tử.
Lê Hà
 

Đề xuất