Phát hiện protein ở thực vật giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nitơ trong nông nghiệp

Theo một nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí Nature, một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc cùng các cộng sự nước ngoài đã phát hiện một protein chủ chốt đóng vai trò như một "cảm biến" nồng độ nitrat cho những loài thực vật trên cạn.

Nitrat là một chất dinh dưỡng thiết yếu và có chức năng một phân tử tín hiệu đối với sự sinh trưởng của thực vật. Thực vật cảm thụ nitrat bên trong tế bào để điều chỉnh phản ứng trao đổi chất và sinh trưởng. Trong sản xuất nông nghiệp, nitrat là yếu tố quan trọng giúp tăng năng suất cây trồng.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwest A&F của Trung Quốc, cùng các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard (Mỹ) và Đại học Tokyo (Nhật Bản), đã phát hiện rằng protein NLP7 đóng vai trò vừa là phân tử tín hiệu nitrat vừa là thụ thể nitrat. Các nhà nghiên cứu cũng phát triển các thụ thể nitrat huỳnh quang để quan sát nồng độ nitrat và những thay đổi của thực vật ở cấp độ tế bào.

Theo Đại học Northwest A&F, nghiên cứu này minh họa cơ chế điều chỉnh mà sinh vật quang dưỡng sử dụng để kích hoạt mạng lưới truyền tín hiệu thực vật và phản ứng sinh trưởng bằng cách cảm thụ nitrat. Nghiên cứu sẽ cung cấp những hiểu biết mới giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nitơ trong nông nghiệp, giảm sử dụng phân bón và tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính và hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững.

Phan An

Tin liên quan


Đề xuất