Phát hiện những bức tranh hiếm thấy khắc trên đá tại Tây Bắc Trung Quốc

Tranh khắc hình mặt người đã được phát hiện trên một sườn núi bên bờ sông Hoàng Hà tại thị trấn Trung Vệ (Zhongwei). Ảnh: cctv.com

Các bức tranh khắc hình mặt người đã đường phát hiện trên một sườn núi bên bờ sông Hoàng Hà tại thị trấn Trung Vệ (Zhongwei). Các bức tranh hiếm thấy bao trùm một khu vực dài khoảng 40 mét và rộng 10 mét. Trên đó khắc những mặt người dưới dạng tròn, vuông và tam giác, cùng những chi tiết trang trí với nhiều hình dạng khác nhau.

Phần lớn sườn núi bị bao phủ bởi bùn đất do mỗi lần nước sông dâng lên. Có thể nhìn thấy những bức tranh khắc trên đá nói trên khi nước sông rút xuống.
  Nguyễn Hằng
 

Đề xuất