Phát hiện mới củng cố cho học thuyết tiến hóa của Darwin

Hơn 300.000 loài thực vật nở hoa, còn được biết đến là các cây hạt kín, đã xuất hiện từ cách đây 200 triệu năm. Đây là một số lượng vô cùng lớn so với 800 loài cây hạt trần.

Do là một trong những nhánh phân kỳ đầu tiên của các loài thực vật nở hoa, nên hoa súng - giống cây thủy sinh - có thể nắm giữ chìa khóa giúp lý giải cách thức các loài thực vật nở hoa nhanh chóng chiếm số lượng vượt trội trong hệ sinh thái trên toàn thế giới - hiện tượng được nhà khoa học Darwin cho là "điều thần bí". Dựa trên phán đoán này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và thu được chuỗi gene chất lượng cao của hoa súng màu xanh lơ, đồng thời nhận thấy hiện tượng nhân bản toàn bộ gene trong suốt thời kỳ nguyên thủy của loài hoa này.

Trưởng nhóm nghiên cứu Zhang Liangsheng thuộc Đại học Nông Lâm Phúc Kiến (Trung Quốc) nhấn mạnh nghiên cứu lần này chỉ ra rằng hiện tượng sao chép nói trên đóng một vai trò quan trọng đối với nguồn gốc và sự phân bố rộng rãi của các loài hoa súng. Nói rộng ra, kết quả nghiên cứu mới còn là chìa khóa hé mở nguồn gốc và quá trình phát triển của các loài thực vật nở hoa.

Nhóm nghiên cứu cũng đã phân tích các gene quy định màu của hoa súng xanh với hy vọng giúp các nhà vườn có thể gieo trồng nhiều loài hoa có màu tương tự.

Theo học tuyến tiến hóa của Darwin, mọi loài sinh vật sinh ra không phải do Chúa, Trời hay Thần thánh, mà xuất hiện và phát triển nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên. Trong quá trình này, những biến dị cá thể (biến dị di truyền) nhỏ, nếu làm tăng khả năng cạnh tranh, sinh tồn và sinh sản của cá thể thì sẽ được chọn lọc (bằng cách giữ lại, củng cố và tăng cường) trở thành đặc điểm thích nghi.
Minh Tâm
 

Đề xuất