Phát hiện bộ Linga – Yoni bằng đá thuộc loại lớn nhất của văn hóa Chăm

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sỏ Văn hóa , Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi thông tin tổng quát về kết quả khai quật tháp Núi Bút

Theo đó, các nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu bước đầu xác định: Tháp Núi Bút, di tích Chăm mới là một trong số rất ít di tích Chăm được các nhà khoa học Việt Nam phát hiện, khai quật và nghiên cứu đến trước cuộc khai quật này chưa có trong danh sách di tích Chăm được thống kê và khảo cứu. Qua so sánh sơ bộ bình đồ cũng như hiện vật với những ngôi tháp đã được xác định phong cách và niên đại khoảng cuối thế kỷ thứ XI. Điều đặc biệt quan trọng là đã phát hiện bộ Linga – Yoni bằng đá gần như còn nguyên vẹn thuộc loại lớn nhất của văn hóa Chăm hiện biết cho đến nay. Đây là bộ Linga –Yoni đầu tiên và duy nhất của cả hai phong cách Chuyển tiếp và Bình Định được phát hiện.

một số hiện vật trưng bày tai buổi báo cáo kết quả khai quật

 

Đề xuất