Phát hành bộ tem kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (1870-1924)

 
Bộ tem "Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)". Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn

Bộ tem gồm một mẫu được thiết kế theo phương pháp đồ họa. Nội dung hình ảnh thể hiện chính là chân dung Lê nin trên nền lá cờ đỏ, có hình búa liềm và ngôi sao của Đảng cộng sản Nga cùng thông tin về tên đầy đủ, năm sinh, năm mất của Lê-nin. Tem được thiết kế nhằm tôn vinh vị lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, người đã phát triển học thuyết của Các Mác và Ăngghen và là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản.

Bộ tem có khuôn khổ 37 x 37 (mm) do họa sĩ Phạm Trung Hà (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, có giá 4.000 VNĐ.

Lê-nin tên thật là Vladimir ILyich Ulianov (Vờ-la-đi-mia I-lích U-li-a-nốp), sinh ngày 22/4/1870, mất ngày 21/1/1924. Ông là nhà lý luận chính trị lỗi lạc, một người theo chủ nghĩa cộng sản, lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười, thành lập ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới, một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỉ XX. Lê-nin trở thành một biểu tượng tư tưởng, gắn liền với Chủ nghĩa Mác - Lênin, mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới.

Lê-nin để lại cho chúng ta những bài học quý giá về lập trường, quan điểm, nguyên tắc tính đảng, về tầm tư duy chiến lược và đạo đức trong sáng cộng sản chủ nghĩa. Đó là di sản của bậc vĩ nhân thiên tài, người đã truyền bá, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác vào nước Nga, từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 20 của thế kỷ XX. Những tư tưởng của Lê-nin có giá trị trường tồn và vị trí đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới. Lê-nin đã góp phần hoàn thiện và làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác, đưa chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực sinh động qua thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, tiến tới xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Lê-nin, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành. Chiến thắng Cách mạng Tháng Mười Nga là động lực và tấm gương để các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc. Cho đến nay, tên tuổi của Lê-nin vẫn sống mãi. Nền tảng của lý luận Mác - Lênin đã được loài người tiến bộ, yêu hòa bình tiếp thu và vận dụng vào điều kiện thực tiễn của cách mạng mỗi nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: Lê-nin là vị lãnh tụ thiên tài, người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác-Ăngghen; là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng; là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất.

Bộ tem "Kỷ niệm 150 năm sinh V.I.Lê-nin (1870-1924)” được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 22/4/2020 đến ngày 31/12/2021. Tính đến nay, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 14 bộ tem kỷ niệm về Lê-nin và Cách mạng tháng mười Nga./.

Ng. Bích
 

Đề xuất