Phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về chủ đề “ Việt Nam – Quá trình hội nhập quốc tế”

Ông Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng  Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT &TT) cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập quốc tế. Thông tin, tuyên truyền về cộng đồng chung ASEAN và 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, các hoạt động của các nước trong khối ASEAN trên mọi lĩnh vực để đảm bảo người dân được tiếp cận toàn diện về ba trụ cột của cộng đồng ASEAN bao gồm: Cộng đồng chính trị - an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa - xã hội.
 
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bô TT&TT phát động cuộc thi: Các tác phẩm báo chí viết với chủ đề : Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế".


Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức cũng mong muốn nâng cao hơn nữa nhận thức về hội nhập quốc tế tới cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và đặc biệt là các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về các giá trị, lợi ích của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân khi hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 

Toàn cảnh Lễ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về chủ đề : Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế".


Cuộc thi cũng hướng tới việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế. Qua đó, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phóng viên trao đổi về nội dung cuộc thi viết trong cuộc họp báo


Đối tượng tham gia dự thi bao gồm tất cả các công dân Việt Nam, tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí.  Tác phẩm dự thi là các tác phẩm báo chí đã được đăng, phát hành theo loại hình báo in, báo điện tử trong khoảng thời gian từ 1/10/2015 đến 31/12/2016.

Nội dung tác phẩm dự thi viết về các lĩnh vực hội nhập quốc tế của Việt Nam: Kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa – xã hội, dân tộc, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ…

Mỗi tác giả được tham dự tối đa 5 tác phẩm.

Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Thời gian nhận bài: Từ ngày 15/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Bộ Thông tin và Truyền thông – số 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thể lệ và kết quả cuộc thi được thông báo chi tiết trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn).

 

Đề xuất