"Phao cứu sinh" cho hộ nghèo ở Na Hang

Không ít hộ đồng bào vay vốn đầu tư trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, từng bước cải thiện cuộc sống 

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện là trên 200 tỷ đồng, đạt 95,5% so với kế hoạch. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ nghèo ở các xã Sinh Long, Thượng Giáp, Đà Vị, Yên Hoa, Thượng Nông… đã đầu tư nuôi cá lồng, chăn nuôi trâu, bò, từng bước cải thiện đời sống và thoát nghèo.
 
Từ nguồn vốn vay ngân hàng Chính sách xã hội,nhiều hộ đồng bào trong huyện
đã chọn chăn nuôi gia súc,gia cầm làm hướng phát triển kinh tế

Gia đình anh Lầu Văn Nó, dân tộc Mông, thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long là một trong những hộ điển hình thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Nguyễn Văn Tý


Đề xuất