Phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội năm 2019 đạt 32,3% lực lượng lao động

 Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm Y tế. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
 
Với Hà Nội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội phải đạt 53,6% trong năm  nay và đạt 59,1% vào năm 2021; bảo hiểm thất nghiệp là 50% năm 2019 và 54% năm 2021. Với Thành phố Hồ Chí Minh, số người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 phải đạt 62,7% và đạt 66,9% vào năm 2021, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 60,1% năm 2019 và 63,1% năm 2021. Nhiều tỉnh như An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Sóc Trăng, Sơn La được giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội năm 2019 thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước, chỉ ở mức bao phủ từ 10% đến hơn 11% lực lượng lao động.

Để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 – 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao, tham mưu với UBND trình HĐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành liên quan, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện; định kỳ 6 tháng, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được giao tại địa phương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Ban Thu chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo các phương án, đề án và giải pháp phù hợp với từng địa phương. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động, tuyên truyền người tham gia bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện và nhân viên đại lý thu…
 
Chu Thanh Vân

 

Đề xuất