Phấn đấu đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát khỏi tỉnh nghèo

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 cơ bản ổn định; thương mại phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong 10/19 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy Đắk Nông được đánh giá lần này, 4 nhóm chỉ tiêu đã đạt hoặc vượt kế hoạch; 5 nhóm chỉ tiêu tiến độ đạt khá, ước cuối năm đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra... Đối với 9 nhóm chỉ tiêu còn lại, UBND tỉnh sẽ đánh giá vào cuối năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung bàn các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội năm 2019; đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Các đại biểu cho rằng, hiện nay, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Đắk Nông năm 2019 đã đạt được nên cần tiếp tục đẩy mạnh tạo đà cho năm 2020. Đối với các chỉ tiêu đạt thấp, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương cần rà soát, có kế hoạch, đầu tư tương xứng để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; trong đó tập trung vào công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập của người dân. Riêng ngành Thuế, phấn đấu thu ngân sách năm 2019 đạt 3.000 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay).

Đặc biệt, các cấp chính quyền, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư, xử lý những vấn đề còn tồn tại trong trong quyết toán công trình thời gian qua, nhất là phải xác định rõ trách nhiệm đối tượng gây ra việc giải ngân chậm như: chủ đầu tư không đủ năng lực, cơ quan chức năng chậm giải quyết thủ tục thanh quyết toán… để có biện pháp xử lý phù hợp.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn yêu cầu chính quyền các cấp và các ngành cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng cũng như tháo gỡ kịp thời các khó khăn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư làm ăn. Trong thu ngân sách, cùng với nhiệm vụ thu đúng, thu đủ, phải nuôi dưỡng nguồn thu. Tỉnh tiếp tục tái cơ cấu nền nông nghiệp, nhất là chú trọng tổ chức lại sản xuất, tạo cơ chế chính sách thông thoáng, hấp dẫn, đồng thời phát triển hợp tác xã mạnh lên để làm chỗ dựa cho kinh tế hộ gia đình…

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị các cấp ủy Đảng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá hết những mặt tồn tại yếu kém của ngành, địa phương, đơn vị, từ đó đưa ra các giải pháp quyết tâm chính trị cao nhất để khắc phục, sửa chữa, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm 2019, làm cơ sở cho năm 2020 về đích theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỉnh Đắk Nông thoát khỏi tỉnh nghèo.
Ngọc Minh


Đề xuất