Phân công ông Lê Hồng Sơn phụ trách, điều hành hoạt động của UBND thành phố Hà Nội

Chiều 7/6, Thành ủy Hà Nội đã có công văn số 782-TB/TU thông báo về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND thành phố Hà Nội.

Phan cong ong Le Hong Son phu trach, dieu hanh hoat dong cua UBND thanh pho Ha Noi hinh anh 1Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn. Nguồn:dangcongsan.vn

Công văn nêu rõ: Để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và UBND thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thống nhất phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và UBND thành phố Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Sơn thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội theo quy định, hoàn thành trong ngày 7/6/2022.

Chiều cùng ngày, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Cũng chiều 7/6, tại Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, sau khi xem xét tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, 100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định.

Trước đó, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do những sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á.

Nguyễn Thắng - Văn Cảnh

Tin liên quan


Đề xuất