Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 vừa ký Quyết định số 44/QĐ-BCĐDTTS phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.
Phan cong nhiem vu thanh vien Ban Chi dao Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so hinh anh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo chung Đại hội toàn quốc; chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội; quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; phê duyệt Kế hoạch tổng thể và ban hành các văn bản về tổ chức Đại hội thuộc thẩm quyền.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trưởng ban Thường trực, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; trực tiếp làm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc theo nội dung kế hoạch Đại hội đã được Ban Chỉ đạo thông qua; ký thay Trưởng Ban Chỉ đạo và ban hành các văn bản: Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức; Quyết định phân công nhiệm vụ cho thành viên ban Tổ chức Đại hội; Phương án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc.

Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác hậu cần, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, đảm bảo an ninh cho Đại hội, làm đầu mối tiếp nhận, xử lý các thông tin của Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác thi đua - khen thưởng của Đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc...; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nguyễn Xuân Tùng
 

Tin liên quan


Đề xuất