Ông Trần Đại Quang trúng cử chức vụ Chủ tịch nước

Người được đề cử vào chức danh Chủ tịch nước thay thế ông Trương Tấn Sang là ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu Quốc hội có mặt là 483, số phiếu hợp lệ là 481, số phiếu không hợp lệ là 2. Số phiếu đồng ý là 452 (bằng 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý là 29 phiếu (bằng 5,87% tổng số đại biểu Quốc hội). 

Căn cứ Nội quy kỳ họp, ông Trần Đại Quang đã trúng cử chức vụ Chủ tịch nước. 

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Với 93,12% tán thành đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. 

Lễ tuyên thệ trang trọng trước Quốc hội đã được tiến hành ngay sau đó. 

Tại lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: "Tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Trần Đại Quang- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó". 

Nhận bó hoa tươi thắm từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Cảm ơn Quốc hội đã dành cho tôi tình cảm và những lời chúc tốt đẹp.Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm đã đóng góp to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng bó hoa tươi thắm đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chúc gia đình đồng chí Trương Tấn Sang mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. 
Đề xuất