Ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh là ông Đinh La Thăng. Hiện ông Đinh La Thăng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo các ý kiến tổng hợp của cử tri của cả nước tại Lễ khai mạc Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khoá XIV được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội (Ba Đình. Hà Nội), sáng 22/5/2017. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

Tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thiện Nhân từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh./.


Đề xuất