Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân (bên trái) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Thay mặt Tỉnh ủy An Giang, ông Ngô Hồng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg, ngày 11/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.Theo Quyết định số 397, ông Nguyễn Thanh Bình sẽ được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2019.

Ông Nguyễn Thanh Bình (sinh ngày 4/11/1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), trình độ Tiến sĩ. Ông từng là  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang; Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu (An Giang); Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố và trao Quyết định số 1132/QĐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Quyết định số 1132, chỉ định bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, tình hình kinh tế-xã hội của An Giang trong 3 tháng đầu năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,10%, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây; sản xuất nông nghiệp ổn định; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ; khách du lịch đến An Giang tăng 10,34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II/2019, tỉnh An Giang đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh như: phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra; tiếp tục theo dõi và chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Đông Xuân và xuống giống vụ Hè Thu; theo dõi và ứng phó với dịch bệnh trên cây trồng, gia súc; tập trung triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Tại hội nghị lần này, Đại tá Bùi Hồng Lực, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang sẽ trình bày kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược Quốc phòng Việt Nam... Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ báo cáo những công việc quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị lần thứ 14 và thứ 15; dự kiến những công việc sẽ chỉ đạo, giải quyết đến hội nghị lần thứ 16...
Thanh Sang


Đề xuất