Ông Bounnhang Volachith được bầu là Chủ tịch CHDCND Lào

Tại phiên họp, với đa số phiếu thuận (145/148), Quốc hội khóa VIII của Lào đã tín nhiệm tiếp tục bầu bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội khóa VII, làm Chủ tịch Quốc hội khóa VIII. Bầu các ông Bounpone Buttanavong, Somphan Phengkhammy, Sengnoun Sayalath và bà Sisay Ludethmounson làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quang cảnh lễ khai mạc kỳ họp Quốc hội Lào.
Ảnh: Phạm Kiên - phóng viên TTXVN tại Lào

Ngay sau khi Ban Lãnh đạo Quốc hội khóa VIII ra mắt, Quốc hội Lào đã tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước. Với số phiếu tín nhiệm rất cao (141/149), Quốc hội Lào đã bầu ông Bounnhang Volachith làm Chủ tịch CHDCND Lào và bầu ông Phankham Viphavan làm Phó Chủ tịch nước.

Tiếp đó, theo đề cử của tân Chủ tịch Bounnhang Volachith, Quốc hội khóa VIII của Lào đã tiến hành bầu ông Thongloun Sisoulith làm tân Thủ tướng CHDCND Lào với số phiếu tín nhiệm rất cao (147/149).

Ngay sau đó, Quốc hội Lào đã phê chuẩn danh sách các thành viên Chính phủ do tân Thủ tướng Thongloun Sisoulith đệ trình và bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm soát Tối cao…

Dự kiến, chiều nay 20/4, Quốc hội Lào tiếp tục nhóm họp để thảo luận và thông qua Tầm nhìn 2030, Chiến lược 2025 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016-2020), Kế hoạch Ngân sách nhà nước trong 5 năm (2016-2020…


Đề xuất