OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng hơn 60%

Lãnh đạo OCB cho biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2017 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng tín dụng 14%, tăng trưởng huy động 34%, kiểm soát nợ xấu dưới mức 2% (bao gồm cả VAMC). Ngoài ra, kế hoạch này cũng phù hợp với bối cảnh OCB đang triển khai đề án tái cơ cấu hoạt dộng các tổ chức tính dụng giai đoạn 2016 - 2020 theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.  
   
Ảnh minh họa

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của OCB, ngân hàng này sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng; trong đó, chi trả cổ tức 10% gồm bằng tiền mặt là 5% và cổ phiếu là 5% trong năm 2017. Bên cạnh đó, OCB sẽ hoàn tất khai trương và đưa vào hoạt động chính thức 9 phòng giao dịch mới đã được cấp phép và có kế hoạch xin cấp phép mở thêm 8 phòng giao dịch trong năm nay.      

Trong tháng 3/2017 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận thành lập công ty chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Phương Đông (OIMT) – trực thuộc OCB. Công ty này do ông Trương Đình Long, Phó Tổng Giám đốc OCB kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch và ông Trịnh Hoài Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc.     

Liên quan đến những thắc mắc của các cổ đông về việc thành lập công ty OIMT, ông Trương Đình Long, cho biết, công ty này không chỉ là hướng mở rộng phương thức kinh doanh, nhằm tăng kết quả hoạt động, mang lại nguồn hiệu quả tài chính lâu dài cho chính công ty và ngân hàng mẹ mà còn gia tăng thêm các tiện ích.    

Mục tiêu ưu tiên là hướng đến đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ kiều hối trong nước và quốc tế của khách hàng; tiến tới định vị dịch vụ chuyển tiền OCB trên thị trường.     

Năm 2016, OCB đạt lợi nhuận trước thuế gần 484 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 8%; tổng tài sản tăng 29%; dư nợ tín dụng tăng 35%. Theo đó, OCB chia cổ tức 10% gồm bằng tiền mặt là 5% và cổ phiếu là 5%./.

Đề xuất