Nữ tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông - Người tâm huyết bảo tồn văn hóa Tây Nguyên

Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông là người rất đam mê nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên 

Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông trên giảng đường trường Đại học Tây Nguyên

Từ năm 2007 đến nay, tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông đã cùng chồng thực hiện số hóa thành công các loại từ điển: Việt - Jrai, Việt - S’tiêng, Việt - M’nông, Việt - Chăm; chủ nhiệm một số đề tài cấp bộ: Nghiên cứu lễ hội dân gian Ê-đê, dân ca Ê-đê, viết giáo trình dạy tiếng Ê-đê, giáo trình dạy tiếng Chăm trực tuyến. Nhiều công trình khoa học có sự đóng góp công sức của chị còn được in thành sách và phát hành rộng rãi như: Văn hóa mẫu hệ qua sử thi Ê-đê, Văn hóa ẩm thực Ê-đê... 

Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông đã giúp nhiều sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên hiểu đúng, hiểu sâu hơn về văn hóa Tây Nguyên 

Những cống hiến của Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông đã góp phần tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên 

Dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, nữ tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông đã giúp nhiều người có thể hiểu đúng, hiểu sâu hơn về văn hóa Tây Nguyên.
 
Bình Nguyên

Đề xuất