Chủ nhật, 24/02/2019, 11:9 GMT+7
Trà Vinh: Tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn
18:00, 05/08/2018
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh cho biết, từ nay đến cuối năm 2018, Trà Vinh phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Tiểu Cần đạt chuẩn và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Ông Kim Ngọc Thái, Ủy viên TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận xã nông thôn mới cho lãnh đạo xã Thạnh Phú. Ảnh: travinh.gov.vn

Để hoàn thành mục tiêu trên, ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh chỉ đạo các địa phương phải có quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục của các cấp ủy, chính quyền; nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong Ban Chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ban Chỉ đạo các cấp khẩn trương rà soát và xây dựng kế hoạch hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các sở, ngành tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ các địa phương trên xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Các địa phương chủ động đa dạng hóa các nguồn vốn huy động từ ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn đầu tư của doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ; vốn đóng góp của dân… để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã huy động tổng nguồn lực hơn 504 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 115 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương hơn 107 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 217 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 37 tỷ đồng và nguồn vốn người dân đóng góp hơn 27 tỷ đồng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh yêu cầu các địa phương trên cần phát huy vai trò của đoàn thể các cấp trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền người dân có ý thực tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững… Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trong đó, chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có 30/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Tiểu Cần có 9/9 xã và thị xã Duyên Hải có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2018, Trà Vinh có 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có 2 xã đạt 17 tiêu chí, 4 xã đạt từ 14-15 tiêu chí, các xã còn lại chỉ đạt từ 8-13 tiêu chí. Mức thu nhập bình quân đầu người tại một số xã còn khá thấp và tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Thanh Hòa

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: