Thứ 5, 21/03/2019, 11:46 GMT+7
Quảng Bình phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới
09:15, 30/01/2018
Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu phấn đấu năm 2018 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 63 xã.
Tập trung giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới và quyết không để phát sinh nợ đọng tại các xã đăng ký đạt chuẩn. Nguồn ảnh: baomoi.com

Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các địa phương trên địa bàn đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong thực hiện xây dựng chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu các địa phương phải có giải pháp tốt để giữ vững các tiêu chí đã đạt được.

Tỉnh Quảng Bình giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc phối hợp thực hiện mục tiêu xây dựng nông mới. Tỉnh yêu cầu cán bộ được phân công phụ trách phải sắp xếp lịch định kỳ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt ở các xã. Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân công phụ trách các xã phải tích cực bám cơ sở, phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện… Quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Bình đã phân công cụ thể cho 11 sở chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 11 xã đăng ký thi đua hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Năm 2017, tỉnh Quảng Bình có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trong toàn tỉnh lên 52 xã. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 14,6 tiêu chí; cao hơn bình quân chung của cả nước (bình quân cả nước đạt 13,9 tiêu chí/xã). Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân Quảng Bình tích cực thi đua thực hiện. Năm 2017, người dân tỉnh Quảng Bình đã đóng góp hơn 36 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
Trang Trang 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: