Thứ 3, 19/02/2019, 18:53 GMT+7
Chung sức xây dựng nông thôn mới:
Long An thưởng công trình phúc lợi 5 tỷ đồng cho huyện đạt chuẩn
20:45, 16/05/2018
UBND tỉnh Long An vừa ban hành quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua “Long An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 – 2020).
Theo đó, xã đạt chuẩn nông thôn mới được thưởng công trình phúc lợi trị giá 500.000 đồng, xã đạt nông thôn mới nâng cao được thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng; huyện đạt chuẩn nông thôn mới được thưởng công trình trị giá 5 tỷ đồng.
Đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Ảnh: Báo Long An online
   
UBND tỉnh Long An  cũngq uy định các tiêu chuẩn cụ thể để đạt được các hình thức khen thưởng, chẳng hạn: Cấp xã phải là xã tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời huy động được sự tham gia của đông đảo nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội vào xây dựng nông thôn mới; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được giao, thanh quyết toán theo đúng quy định; có nhiều cách làm hay, sáng tạo; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới…
    
Cấp huyện  được khen thưởng phải là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệu vụ xây dựng nông thôn mới; đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tiêu biểu trong cụm thi đua; có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo; Đảng bộ, chính quyền đạt tiêu chuẩn trong sách, vững mạnh…
    
Theo UBND tỉnh Long An, ngoài việc tập trung thực hiện các nội dung đã được quy định theo quyết định của Thủ tướng về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Long An còn chú trọng thực hiện thêm các nội dung: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng các tiêu chí, gắn với duy tuy, bão dưỡng các công trình đã đầu tư; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đào tạo nghề; giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự…
    
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2017, tỉnh Long An có 59 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 35,5% tổng số xã. Tỉnh đề ra mục tiêu năm 2018 có thêm 9 xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.../.
  Bùi Giang
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: