Thứ 3, 28/01/2020, 6:2 GMT+7
Lạng Sơn phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019
15:14, 27/02/2019
Năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đặt ra mục tiêu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 5 xã điểm đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt bình quân 14 tiêu chí/xã, 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân 9-10 tiêu chí/xã. Ngoài ra, mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới lựa chọn và chỉ đạo xây dựng thành công ít nhất từ 1-2 “khu dân cư kiểu mẫu”.
Người dân xã Bính Xá, huyện Đình Lập chung sức làm đường giao thông nông thôn. Ảnh : baomoi.com

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu trong năm 2019 các huyện cần quan tâm nhiều hơn đến tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời hỗ trợ hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới tập trung vào các mô hình sản xuất kiểu mẫu.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Lạng Sơn tập trung tăng cường quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tập trung huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn.

Tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực gắn với hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm gắn với việc đẩy mạnh công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn mác bao bì sản phẩm. Đồng thời tạo thuận lợi, hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, các ngành nghề dịch vụ ở nông thôn.

Năm 2018, tỉnh Lạng Sơn có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận lên 48 xã. Hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung xây dựng, cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường trục thôn, liên thôn tạo thành phong trào rộng khắp, lan tỏa, mở ra diện mạo mới, khởi sắc cho nông thôn. Đối với công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành lồng ghép các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Lạng Sơn còn 16,7%, giảm 3% so với năm 2017.
Ngọc Tùng

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: