Nông dân thoát nghèo nhờ trồng sắn dây ở Tây Ninh

Nông dân huyện Châu Thành chăm sóc ruộng sắn dây. 

Nông dân huyện Châu Thành chăm sóc ruộng sắn dây mới trồng.

Mỗi ha sắn dây sẽ cho thu nhập từ 150 triệu đến 200 triệu đồng.

Trồng sắn dây giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, có thu nhập ổn định.

 Đề xuất