Nông dân Mỹ Đức tham gia hội thảo "Nhịp cầu nhà nông"

Các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bà con nông dân. Ảnh Ngọc Đức

Hôi thảo nhằm phổ biến kỹ thuật và giải đáp thắc mắc giữa các nhà khoa học, nhà quản lý với nông dân huyện Mỹ Đức. Dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và một số đơn vị trực thuộc; lãnh đạo. 

Mỹ Đức là huyện phát triển về nông nghiệp. Toàn huyện có hơn 14.000 ha đất nông nghiệp của 22 xã, thị trấn với 70% lao động làm nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện Mỹ Đức cũng đa dạng với nhiều loại vật nuôi, cây trồng. Vì vậy, yêu cầu nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật và hiểu biết về chính sách phát triển nông nghiệp cho bà con nông dân là rất cần thiết.

Tại Hội thảo, cùng với việc giải đáp các câu hỏi của nông dân về chính sách phát triển nông nghiệp, các nhà khoa học trong Ban cố vấn còn tập trung phổ biến cho bà con nông dân các nội dung: Hướng dẫn kỹ thuật và giải đáp các câu hỏi trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản như: Kỹ thuật thâm canh một số giống lúa mới, năng suất chất lượng và lúa lai đang được mở rộng trên địa bàn huyện Mỹ Đức; Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả; Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng an toàn sinh học nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm,...;

Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh Ngọc Đức

Hội thảo đã góp phần cung cấp thông tin và bổ sung kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân áp dụng, phù hợp với tình hình phát triển nông nghiệp của huyện Mỹ Đức.

Phan Ngọc Đức


Đề xuất