Nơi ươm mầm tài năng học sinh dân tộc thiểu số ở Hà Nội

Trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội là nơi đào tạo, nuôi dạy con em đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn 13 xã miền núi của Hà Nội 
 
Hơn 20 năm qua, Trường PTDTNT Hà Nội luôn coi trọng giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, chịu khó học tập để sau khi tốt nghiệp, các em có thể góp sức cho công cuộc xây dựng quê hương, thôn bản.

Năm học 2017 - 2018, Trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội có 23 lớp với 810 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 

Học sinh tham gia chơi trò chơi dân gian kéo co 

Trường PTDTNT Hà Nội những năm gần đây đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2017 - 2018, nhà trường có 23 lớp với tổng số 810 học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư, bữa ăn, giấc ngủ hàng ngày được quan tâm, trường đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ 2 của các học sinh khi xa gia đình.
Nguyễn Hoàng - Minh Quyết
 

Đề xuất