Nơi trường là nhà

Để giúp học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn, trong 5 năm qua (2010 - 2015), tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ gần 200 tỷ đồng phục vụ việc học tập, ăn ở, sinh hoạt của các em tại trường.
 

Lớp học tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Lành, huyện Văn Chấn (Yên Bái).

Tuy điều kiện khó khăn, nhưng các em học sinh vùng cao rất hiếu học.

Ngoài giờ học, các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) còn tham gia tăng gia để cải thiện bữa ăn.

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Lành trồng rau phục vụ bữa ăn hàng ngày.

Các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phình Hồ tự nấu cơm.

Bữa ăn tối đầm ấm.


Sau giờ ăn cơm, các em được xem ti vi 30 phút trước khi học bài.

Cô giáo chăm sóc các em từng nét chữ, con toán.

 


Đề xuất