Nơi nghiên cứu, lai tạo nhiều giống lúa ngắn ngày chịu hạn, mặn

Trong 5 năm (2009 - 2015), Trung tâm đã chọn ra được 29 giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trong đó có một số giống có khả năng chống chịu mặn khá như GKG1, GKG4, GKG14, GKG24, GKG28…

Theo dõi quá trình sinh trưởng của giống lúa chịu mặn tại nhà thực nghiệm. 

 

 Theo dõi quá trình sinh trưởng của giống lúa chịu mặn tại nhà thực nghiệm.

 

 Kiểm tra các giống lúa tại phòng lưu mầm sau khi được làm sạch. 

 

Cán bộ trung tâm theo dõi quá trình sinh trưởng giống lúa chịu mặn
tại phòng nghiên cứu. 

 

Phân tích và chọn tạo giống lúa chịu mặn tại Trung tâm. 

 

Phân tích và chọn tạo giống lúa tại Trung tâm. 

 

Phân tích và chọn tạo giống lúa chịu mặn tại Trung tâm. 

 

 

 Đề xuất