Nội dung chính kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV ngày 29/7/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; Các đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016. 

 Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Ảnh: An Đăng - TTXVN

 


Đề xuất