Nô nức lễ hội xuống đồng xây dựng nông thôn mới Thị xã Phổ Yên

Người dân thôn Thanh Hoa, xã Trung Thành thi cấy lúa trong Lễ hội.
Ảnh: Hoàng Nguyên – TTXVN

Theo ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Phổ Yên, xuất phát từ lễ hội xuân truyền thống của bà con thôn Thanh Hoa, xã Trung Thành - vùng canh tác nông nghiệp trọng điểm của địa phương, hiện lễ hội xuống đồng đầu xuân nơi đây đã trở thành lễ hội xuân tiêu biểu của cả Thị xã Phổ Yên, mang đậm bản sắc của nền văn minh lúa nước. Trong những năm gần đây, mặc dù Phổ Yên đã nâng cấp đô thị, trở thành thị xã - trung tâm công nghiệp mới của tỉnh Thái Nguyên nhưng lễ hội vẫn được duy trì và gắn với chủ đề thiết thực, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới, cổ vũ bà con nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, giống cây trồng mới vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...

Người dân thôn Thanh Hoa, xã Trung Thành thi bừa ruộng trong Lễ hội.
Ảnh: Hoàng Nguyên – TTXVN

Trước khi lễ hội diễn ra, người dân địa phương đã tiến hành nghi lễ cầu một năm mới thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; đồng thời tổ chức gặp mặt, giao lưu văn nghệ, thể thao đầu xuân mới giữa các thôn xóm, các xã lân cận nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng giữa các tầng lớp nhân dân và các dân tộc anh em, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Sau màn trống khai hội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Thị xã Phổ Yên đã cùng xuống đồng với nhân dân lao động sản xuất, cày những luống cày đầu tiên trong năm mới, sử dụng máy nông nghiệp hiện đại trong làm đất, cấy lúa. Trong khuôn khổ của lễ hội xuống đồng còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: biểu diễn hát quan họ; thi cày, thi bừa, thi cấy của người dân các thôn xóm của xã Trung Thành, trưng bày sinh vật cảnh, sản phẩm của các làng nghề chè truyền thống vùng Phổ Yên; trưng bày, giới thiệu máy nông nghiệp của Tổng công ty máy động lực và nông nghiệp Việt Nam; trưng bày các sản phẩm nông nghiệp mới, giá trị cao của nông dân Phổ Yên...

Trình diễn máy cấy tại Lễ hội. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Trong năm qua, cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thị xã đạt các tiêu chí của đô thị loại III, Phổ Yên cũng hoàn thành các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, về đích trước kế hoạch 2 năm so với Nghị quyết của Đảng bộ Thị xã Phổ Yên đề ra.
Hoàng Thảo Nguyên

Đề xuất