Nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành Tây Nam bộ.

Hội nghị giao ban 3 Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thay mặt 3 Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương và 3 Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên từng địa bàn với mục tiêu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt nghị quyết đại hội của từng bộ, ngành, địa phương mình; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương, nắm chắc tình hình biên giới, an ninh đối ngoại, đảm bảo hòa bình, ổn định trên các tuyến biên giới. Đồng thời chủ động đề xuất với Chính phủ có những giải pháp tăng cường đảm bảo đời sống của người dân, nhất là người dân vùng biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định chính trị; thực hiện tốt các chính sách liên quan đến biên giới, dân tộc, tiếp tục đề xuất các chính sách phục vụ cho xóa đói giảm nghèo gắn với phát triển sản xuất địa phương. Bên cạnh đó, chú ý giải quyết các vấn đề di dân không theo kế hoạch; tăng cường mở rộng công tác đối ngoại, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hợp tác về quốc phòng an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới, cắm mốc trên các tuyến biên giới đất liền, đảm bảo an ninh biên giới....

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhân dân vùng biên giới hiện nay còn rất nghèo, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy và chính quyền cơ sở. Các bộ ngành, địa phương đã có rất nhiều chương trình trọng điểm nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương, tuy nhiên để xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng biên giới đạt hiệu quả, 3 Ban Chỉ đạo cần phối hợp tổng kết, đánh giá các chương trình, khắc phục những chính sách kém hiệu quả, đề xuất các chính sách mới, quan tâm phát triển đời sống đồng bào dân tộc, đồng bào vùng biên giới. Các cơ quan chức năng cần có các giải pháp ngăn chặn tình hình buôn lậu, mua bán ma túy; nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ cở sở; tăng cường quan hệ với các địa phương bạn...

Trong thời gian qua, các Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các địa phương trong vùng, các bộ, ban, ngành Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ triển khai các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, dân tộc tôn giáo. Các Ban Chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc xảy ra trên địa bàn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các Ban Chỉ đạo còn có một số hạn chế như: công tác phối hợp với các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương chưa thường xuyên, kịp thời; công tác phân định cắm mốc biên giới còn chậm so với kế hoạch; công tác phối hợp phòng chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại hiệu quả chưa cao.../.

 


Đề xuất