Ninh Thuận phát huy vai trò trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thông tin về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Về tình hình kinh tế, xã hội năm 2018, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển mạnh. Điểm nổi bật là 15/15 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,25%; thu ngân sách đạt 2.960 tỷ đồng, tăng 27,7% so với số thu năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm mới cho trên 16.600 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,02%.

Đáng chú ý, Ninh Thuận đã tạo được làn sóng đầu tư mới thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các ngành, lĩnh vực kinh tế trụ cột của tỉnh như: Năng lượng tái tạo; kinh tế biển; du lịch; bất động sản; nông nghiệp công nghệ cao...; trong đó nhiều lĩnh vực có bước phát triển mạnh mẽ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, các gia đình chính sách ngày càng được quan tâm tốt hơn, đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả của tỉnh đã đạt được; đồng thời tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm qua, các vị chức sắc, tín đồ các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc đã cùng nhân dân địa phương thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng các phong trào như xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mẫu lớn vùng đồng bào dân tộc Chăm, xây dựng mô hình "Xóm đạo bình yên", xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc đã chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục lãnh, chỉ đạo, điều hành nhằm đưa kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao những đóng góp của các nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, tiếp thu và trân trọng những ý kiến đóng góp chính đáng của các vị trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.

Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận mong muốn các vị trí thức, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, góp phần cùng các cấp chính quyền, đoàn thể xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày thêm giàu đẹp, văn minh.
Nguyễn Thành
 

Đề xuất