Ninh Thuận nỗ lực chống hạn

Theo khảo sát, trong tổng số 20 hồ chứa  trên toàn tỉnh, đến thời điểm này chỉ còn 5 hồ có nước có khả năng phục vụ nước sản xuất. Vụ đông - xuân 2014-2015, Ninh Thuận phải ngưng sản xuất 6.100 ha/20.149 ha do thiếu nước. Ở các vùng hạn hán, đồng bào có nguy cơ thiếu đói giáp hạt cao.

Nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình hạn hán

Để tháo gỡ khó khăn do hạn hán gây ra, Ninh Thuận đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và thực hiện phương án điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, đặc biệt quan tâm dự trữ nước phục vụ sinh hoạt cho người và nước uống cho gia súc. Tỉnh đã hỗ trợ vận chuyển nước đến các hộ dân, trung bình mỗi người dân được cấp từ 25 - 30 lít nước/ngày để sinh hoạt.

Người dân đào ao để tích nước sinh hoạt

Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình hạn hán, áp dụng và nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm nước tại các vùng khô hạn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuống cơ sở trực tiếp chỉ đạo công tác chống hạn tại tỉnh Ninh Thuận

Tại các địa phương nằm trong vùng hạn nặng, người dân đã chủ động đào ao, giếng, tận dụng nguồn nước mạch ngầm phục vụ sản xuất, chăn nuôi; chủ động di chuyển đàn gia súc từ vùng hạn nặng về chăn thả dọc kênh, mương, sông, suối để tự túc nguồn nước và thức ăn nhằm giảm tổn thất đối với ngành chăn nuôi.
 
Tỉnh đã hỗ trợ vận chuyển nước đến các hộ dân, trung bình mỗi người dân được cấp từ 25 - 30 lít nước/ngày để sinh hoạt
Đàn cừu được di chuyển từ vùng hạn về chăn thả ở vùng có kênh, mương, sông, suối
Thu hoạch rau màu trong mùa hạn
Nông dân thu gom phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc     

 


Đề xuất