Ninh Hải hỗ trợ đồng bào dân tộc cải thiện đời sống

Đồng bào Chăm ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải tham quan mô hình sản xuất lúa cánh đồng lớ. Ảnh: Công Thử

Ninh Hải là huyện đồng bằng ven biển, gồm 8 xã và 1 thị trấn, dân số trên 108.000 người. Trong đó, đồng bào các dân tộc ChămRaglai sinh sống tập trung tại hai xã: Xuân Hải và Vĩnh Hải với số dân 9.748 người/2.260 hộ, chiếm tỷ lệ 8,04% dân số toàn huyện. Ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Ninh Hải cho biết, để nâng cao đời sống đồng bào, ngoài các chương trình, chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và huyện cũng tập trung nhiều nguồn lực đầu tư, qua đó tác động tích cực đến đời sống đồng bào dân tộc. Đến nay, 100% số hộ đồng bào được hưởng lợi từ các công trình: điện, đường, trường, trạm... Nhiều mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp đã phát huy hiệu quả như sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, trồng lúa cánh đồng lớn, trồng măng tây xanh, chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại, nuôi ong lấy mật…

Huyện Ninh Hải quan tâm, đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ đồng bào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Công Thử
 
Xã Xuân Hải, xã của vùng đồng bào Chăm - là một trong ba xã đầu tiên của huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Công Thử

Ninh Hải đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đến nay, hơn 1.900 lượt người trên địa bàn huyện đã được đào tạo nghề: Chăn nuôi bò, dê, cừu vỗ béo; trồng nho an toàn; nhân giống lúa; nuôi trồng thủy sản; hơn 3.200 người đã có việc làm ổn định, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Hiện toàn huyện chỉ còn 66 hộ dân tộc thiểu số nghèo, chiếm tỷ lệ 8,51%; 120 hộ dân tộc thiểu số cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,67%.

Công tác giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có việc dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ninh Hải đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng. Ảnh: Công Thử
 
Đồng bào dân tộc ở xã Vĩnh Hải chăm sóc giống nho mới NH 01-152.
Ảnh: Công Thử

 
Chăn nuôi gia súc có sừng là lợi thế kinh tế của xã Xuân Hải. Ảnh: Công Thử
 
Đưa nước sinh hoạt về với đồng bào dân tộc ở xã Vĩnh Hải. Ảnh: Công Thử

Để bộ mặt nông thôn miền núi nói riêng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung ngày càng cải thiện, Ninh Hải sẽ tiếp tục hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho 100% hộ nghèo; hơn 50% lao động nông thôn được đào tạo nghề; 100% số hộ được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,8 - 1%/năm...
Công Thử

Đề xuất