Ninh Bình: Nuôi cấy thành công ngọc trai nước ngọt

Sản phẩm ngọc trai thu hoạch đạt các tiêu chí dày, tròn, bóng, màu sắc đẹp, kích cỡ to, không tỳ vết. Thành công này đang mở ra một nghề mới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương.
 
Ao nuôi trai cấy lấy ngọc.

 Thực hiện các công đoạn cấy ngọc trai. 

 Sản phẩm ngọc trai thu hoạch đát các tiêu chí dày, tròn, bóng, màu sắc đẹp, kích cỡ to, không tỳ vết 

 Các sản phẩm ngọc trai nước ngọt của Doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc Pearl.


 

 

Đề xuất