Thứ 4, 22/01/2020, 4:42 GMT+7
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:
Long An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
16:52, 17/01/2019
Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn; trong đó, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; tăng cường sâu sát cơ sở, nắm chắc thông tin tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra tài chính Đảng.
Ủy ban Kiểm tra  các cấp tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…
Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Long An Trần Văn Dũng trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018. Nguồn: Báo Long An online
  
Năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh Long An đã tăng cường thực hiện  công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị tại địa phương.
  
Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, trong năm 2018 cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, quyết định, quy định, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời tiến hành nhiều cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề đột xuất; quan tâm đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát; khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị.
  
Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng chủ động thực hiện cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục trong thi hành kỷ luật Đảng. Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề được tăng cường đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên…
  
Cụ thể, trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã kiểm tra 2 chuyên đề đối với 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt. Các cấp ủy huyện và tương đương đã kiểm tra đối với 873 đảng viên, 679 tổ chức đảng.

Đồng thời, các cấp ủy  tổ chức giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 607 đảng viên, 515 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 216 tổ chức đảng và 301 đảng viên.
   
Từ công tác kiểm tra, giám sát và phát hiện vi phạm, Đảng bộ tỉnh Long An có 2 tổ chức đảng và 161 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó, có một tổ chức bị cảnh cáo và một bị khiển trách. Đối với đảng viên có 101 trường hợp bị kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo  đối với 38 trường hợp, cách chức đối với 4 trường hợp và khai trừ đối với 18 trường hợp./.
 Bùi Giang
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: