Thứ 7, 23/02/2019, 14:39 GMT+7
Long An đảm bảo tăng thu ngân sách trên 12%
17:09, 10/10/2018
Theo UBND tỉnh Long An, đến hết tháng 9/2018, thu ngân sách trên địa bàn đã vượt qua con số 10.000 tỷ đồng, ước cả năm 2018 sẽ thu 13.555 tỷ đồng. Điều này đưa Long An năm thứ 2 liên tiếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có số thu ngân sách trên 10.000 tỷ đồng.
Dự toán đầu năm 2018, Long An đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 12.855 tỷ đồng. Sau đó, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và khả năng thu trong thời gian tiếp theo, tỉnh đã xây dựng dự toán tăng thu thêm 750 tỷ đồng để phục vụ đầu tư vào các công trình trọng điểm.
Cục thuế tỉnh Long An sẽ tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nguồn: Báo Long An online
  
Đến hết tháng 9/2018, thu ngân sách trên địa bàn đã đạt 10.934 tỷ đồng, đạt 85,1% dự toán, bằng 125% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 9.121 tỷ đồng đạt 83,5% dự toán, bằng 126,6% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 1.555 tỷ đồng đạt 80,6% dự toán, bằng 103,9% so với cùng kỳ.
  
Theo đánh giá của Sở Tài chính tỉnh Long An, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi sợ nỗ lực của toàn ngành tài chính, với quyết tâm đạt và vượt dự toán đầu năm và dự toán tăng thu thêm 750 tỷ đồng, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách, đảm bảo các nguồn chi cho đầu tư phát triển.
 
Để đạt các mục tiêu đề ra, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó giám đốc Sở Tài chính Long An cho biết, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, địa phương để thực hiện với tinh thần quyết tâm cao độ, phấn đấu đạt và vượt dự toán đề ra.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời những vướng mắc tồn đọng; từ đó, đảm bảo tỷ lệ tăng thu ngân sách trên 12%.
  
Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền về kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; phổ biến chính sách pháp luật về thuế; Phân công, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ phụ trách, phấn đấu đạt và vượt dự toán đề ra. Đồng thời, tăng cường tập trung, đôn đốc các doanh nghiệp có số nợ lớn, không để nợ mới phát sinh. Cùng đó, có biện pháp cứng rắn để thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp dây dưa, chây ỳ, đảm bảo theo pháp luật. Ngoài ra, tập trung rà soát, kiểm tra công tác tính thuế, nộp thuế của một số đơn vị FDI có quy mô lớn, khai báo lỗ thường xuyên, có dấu hiệu chuyển giá, né thuế để chấn chỉnh.…
  
Năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An đạt hơn 12.100 tỷ đồng, đạt 106% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là lần đầu tiên Long An thu ngân sách vượt mức 10.000 tỷ đồng, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.
 Bùi Giang
Từ khóa : long an , thu ngân sách
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: