Thứ 6, 22/02/2019, 10:20 GMT+7
Giám sát việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất tại Long An
10:19, 02/08/2018
Ngày 01/8, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An về việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất, ông Trương Văn Nọ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cho biết: Kết quả giải quyết các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất đạt thấp, còn tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc.
Theo ông Trương Văn Nọ, qua giám sát thực tế tại các địa phương trong tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An nhận thấy, một số địa phương chưa triển khai Quyết định 63/2015/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất và kế hoạch thực hiện số 4576/KH-UBND của UBND tỉnh Long An.
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An Trương Văn Nọ chủ trì cuộc giám sát. Nguồn: Báo Long An online
  
Các địa phương còn nhầm lẫn giữa chính sách hỗ trợ hộ gia đình ổn định sản xuất và đời sống sau thu hồi đất và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; từ đó dẫn đến chính sách chưa được triển khai đầy đủ đến người dân. Công tác điều tra, rà soát, đánh giá nhu cầu đào tạo nghề của người bị thu hồi đất chưa được quan tâm đúng mức…

Mặt khác, người lao động chưa biết hoặc chưa nhận thức đầy đủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm nên một bộ phận còn ỷ lại vào tiền đền bù mà chưa chủ động học nghề và tìm việc làm.

Bên cạnh đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ chế, chính sách thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm chưa có hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho việc triển khai thưc hiện ở địa phương.
  
Ông Trương Văn Nọ đề nghị UBND tỉnh Long An kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 63/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch 4576/KH- UBND để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, giúp người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác giải quyết việc làm, từ đó có kế hoạch chọn nghề, học nghề phù hợp. 
 
Tỉnh Long An cần thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của thị trường lao động; chú ý khảo sát nhu cầu đào tạo nghề sát với thực tiễn và tổ chức đào tạo nghề theo hợp đồng có địa chỉ, đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của các khu, cụm công nghiệp…
  
Thực hiện Quyết định 63/2015/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2016, UBND tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch số 4576/KH-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế.
  
Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, từ năm 2013-2017, tỉnh có 228 người lao động bị thu hồi đất tham gia học nghề. Kết quả giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tại 3 địa phương là huyện Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc cho thấy, chỉ có huyện Đức Hòa là có triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, hai địa phương còn lại chưa có kế hoạch triển khai. Điều này đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của người dân bị thu hồi đất để phát triển các dự án kinh tế- xã hội của tỉnh./.
  Bùi Giang
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: