Nhiều ưu đãi “vượt trội” cho nhà đầu tư vào An Giang

Kết nối xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước với An Giang.
Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Theo đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê nếu đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư của tỉnh (công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp,  bảo vệ môi trường, xây dựng kết cầu hạ tầng, y tế,…), đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh An Giang (bao gồm các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn và thị xã Tân Châu)…

Đối với hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản... cũng được hưởng chính sách này.

Trường hợp không thuộc danh mục dự án được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời hạn thuê thì doanh nghiệp cũng được miễn trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước).

Sau thời gian này, doanh nghiệp vẫn tiếp tục được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước thêm từ 3-15 năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư, triển khai đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (bao gồm các huyện Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới và thành phố Châu Đốc), đặc biệt khó khăn. Trường hợp các dự án nằm trong Khu kinh tế tỉnh, sẽ được ưu đãi nhiều hơn.

Đối với các lĩnh vực xã hội hóa, nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê khi thực hiện dự án tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, nhà đầu tư được giảm 50% tiền thuê đất nếu thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê, được miễn 11 năm tiều thuê đất nếu thuê đất trả tiền thuê hàng năm (kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động). Riêng địa bàn thành phố Long Xuyên, nhà đầu tư được giảm 30% tiền thuê đất nếu trả tiền 1 lần, miễn 7 năm nếu trả tiền thuê hàng năm.

Theo ông Phạm Thành Nhơn, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai sản xuất - kinh doanh, tỉnh áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% ổn định trong 15 năm đối với nhiều trường hợp như: thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; dự án đầu tư mới hoặc thu nhập của doanh nghiêp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao. Các dự án sản xuất có quy mô lớn (6.000-12.000 tỷ đồng), sử dụng công nghệ cao cũng thuộc đối tượng ưu đãi.

Đặc biệt, “thuế suất 10% được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của dự án  đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường), thu nhập từ dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn” - ông Nhơn chia sẻ.

Bên cạnh ưu đãi về mức thuế, nhà đầu tư còn được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo nếu thuộc trường hợp áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa, thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

Ngoài các chính sách chung, An Giang còn có những chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, nếu thực hiện các dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu (kể từ ngày cho thuê) và giảm 50% tiền thuê trong 5 năm tiếp theo khi triển khai dự án tại các xã thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc.

Miễn tiền thuê trong 15 năm đầu và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo khi thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; miễn hoàn toàn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động khi thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Doanh nghiệp đến đầu tư tại An Giang sẽ hưởng thêm các chính sách hỗ trợ như tiếp cận đất (quy mô lớn từ 60 ha trở lên), tiếp cận tín dụng, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và các chính sách hỗ trợ đầu tư khác để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và mua thiết bị…

Ngoài ra, tỉnh An Giang đang tích cực triển khai Đề án “Đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh An Giang” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang một cách thiết thực nhất.
Công Mạo

Đề xuất