Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật "Vui Tết Độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trình diễn múa khèn của đồng bào Mông.
Trình diễn múa khèn của đồng bào Mông.
Trình diễn khèn Mông.
Trình diễn nghệ thuật dệt thổ cẩm của đồng bào Mông.
Vẽ hoa văn trên vải thổ cẩm của đồng bào Mông.
Một góc không gian chợ Tết Cao nguyên đá Đồng Văn.
Trò chơi đẩy gậy trong ngày hội.
Rất đông du khách đến tham quan và tham gia trải nghiệm vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Đề xuất