Nhiều hộ Khmer thoát nghèo nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước

Theo ông Lý Bình Cang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, tốc độ giảm nghèo của tỉnh Sóc Trăng đã vượt kế hoạch Nghị quyết của tỉnh đề ra. Đặc biệt, đồng bào Khmer giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo (giảm 5% so với chỉ tiêu 3-4%) là nhờ các chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền chính sách pháp luật cũng như hướng dẫn người dân biết cách sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Cơ sở sản xuất bánh Pía Thanh Đại (Sóc Trăng) tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động Khmer tại địa phương. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Bên cạnh đó, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đã có nhiều hồi phục sau một năm bị thiên tai thiệt hại nặng do hạn mặn, biến đổi của khí hậu thời tiết gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Năm 2017, diện tích lúa bị thiệt hại đã được phục hồi, số lượng cây trồng được mở rộng, đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vụ tôm thả nuôi thuận lợi và có hiệu quả cao, thiệt hại thấp, nên tỷ lệ người dân đạt lợi nhuận cao hơn. Sản lượng nuôi trồng, khai thác hải thủy sản đều tăng trưởng khá, giá trị sản xuất, xuất khẩu hàng hóa tăng so với năm 2016. Công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được tỉnh đặc biệt quan tâm. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai có hiệu quả đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh ngày càng đổi mới.

Chương trình 135 của Chính phủ đã hỗ trợ gần 60 tỷ đồng cho các xã vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào Khmer của tỉnh để thực hiện 83 công tình xây dựng hạ tầng cơ sở, đường giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng. Nguồn hỗ trợ này cũng góp phần giúp người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo và nâng cao năng lực cán bộ cơ sở ở cộng đồng.

Trong năm 2017, tỉnh Sóc Trăng đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ kéo điện, nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân, chủ yếu là đồng bào Khmer với tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng, giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống./.


Trung Hiếu 


Đề xuất